วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โกงเกม Call of Duty 4: Modern Warfare 1.6 - Trainer +6Download Link 1 ::  V1.6

Download Link 2 ::  V1.4

F1 Toggle Infinite Health
F2 Toggle One Hit Kill
F3 Toggle Infinite Ammo
F4 Toggle Super Accuracy
F5 Save Position
F6 Restore Position
F7 Toggle Super Speed
by : BReWErS1 ความคิดเห็น:

TEST