วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โกงเกม Dead Space - Trainer +10


[download โกงเกม Dead Space - Trainer +10 ClicK!!!!]
[ดาวโหลด]

Shift + G : Unlimited Life
Shift + H : Unlimited Ammo
Shift + T : Unlimited Stasis
Shift + Y : Unlimited Credits
Shift + N : Unlimited Nodes
Shift + V : Unlimited Items
Shift + K : One Hit Kill
Shift + O : Save Position
Shift + P : Teleport
Shift + U : Undo Teleport
by : KelSat

1 ความคิดเห็น:

TEST