วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โกงเกม Brink TRAINER

Brink v1.0  +5 TRAINER 
11-05-2011
h4x0r


วิธีใช้ 
เปิด Trainer > เข้าเกม > กดตามนี้ครับ
กดปุ่ม insert เปิดใช้งานก่อนนะครับ
กดตามนี้ > ผลที่ได้
       Trainer Options:

                        INSERT  > ENABLE TRAINER
                        NUMPAD1 > UNLIMITED HEALTH
                        NUMPAD2 > UNLIMITED AMMO
                        NUMPAD3 > NO RELOAD
                        NUMPAD4 > MAX WEAPON PRECISION
                        NUMPAD5 > ADD XP IN GAME PLAY
                        HOME - DISABLE ALL


3 ความคิดเห็น:

TEST