วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โกงเกม Dungeon Siege III TRAINER
Dungeon Siege III v1.0 +8 TRAINER
LinK 1 :: [Download @ loadly.com]
วิธีใช้งาน โปรแกรมโกง
1.เปิดโปรแกรมโกง
2.เข้าเกม
กด ปุ่ม INSERT เพื่อเปิดใช้โปรแกรมโกง
กดตามนี้ > ผลที่ได้


Trainer Options: 
                       INSERT  > ENABLE TRAINER
                        NUMPAD1 > UNLIMITED HEALTH
                        NUMPAD2 > UNLIMITED MANA
                        NUMPAD3 > UNLIMITED GOLD
                        NUMPAD4 > SUPER HERO(*)
                        NUMPAD5 > INCREASE XP
                        NUMPAD6 > 1 LEVEL UP
                        NUMPAD7 > 1 LEVEL DOWN
                        NUMPAD8 > ONE HIT KILLS
                        F11 > SHOW / HIDE INFO/CLOCK
                        F12 > SHOW / HIDE IN GAME MENU
                        HOME - DISABLE ALL2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 ตุลาคม 2554 04:48

    ทำมัยเปิดม่ะได้อ่ะ บอกหน่อย

    ตอบลบ

TEST