วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โกงเกม Red Faction: Armageddon TRAINER

Red Faction: Armageddon v1.0 +8 TRAINER
โดย h4x0r


LinK 1 :: [Download @ 6ybh]


LinK 2 :: [Download @ filesonic.com]
วิธีใช้งาน โปรแกรมโกง

1.เปิดโปรแกรมโกง
2.เข้าเกม
กด ปุ่ม INSERT เพื่อเปิดใช้โปรแกรมโกง

กดตามนี้ > ผลที่ได้


              Trainer Options: 
                        INSERT  > ENABLE TRAINER
                        NUMPAD1 > UNLIMITED HEALTH
                        NUMPAD2 > UNLIMITED STAMINA
                        NUMPAD3 > UNLIMITED PULSE POWER
                        NUMPAD4 > UNLIMITED AMMO
                        NUMPAD5 > NO RELOAD
                        NUMPAD6 > ADD 5000 SAVAGE POINTS
                        NUMPAD7 > MAX WEAPON PRECISION
                        NUMPAD8 > INE HIT KILLS
                        F11 > SHOW / HIDE INFO/CLOCK
                        F12 > SHOW / HIDE IN GAME MENU(*)
                        HOME - DISABLE ALL1 ความคิดเห็น:

TEST